0685408192 = Bad News !

Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
IBAN
NAAM v/d oplichter
WOONPL /06-nr
Verhaal
SuperMario
Nintendo Switch met games
200
NL70SNSB0956591752
Abaweert
Leeuwarden 0685408192
Vertel ...


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de IBAN-rekeningnummers kan extra info opleveren