0687019768 = Bad News !

Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
IBAN
NAAM v/d oplichter
WOONPL /06-nr
Verhaal
Net Op Tijd
Nintendo Switch
0,01
NL79ABNA0496890174
Simone
Vaals 0687019768
Was net op tijd. Na wat Googelen zag ik dat het een naaier is.
mickster
aanbetaling graafmachine
1000
NL90RABO0146385403
Bogert
utrecht 0687019768
dacht voldoende info te hebben om veilig de aanbetaling te doen, bleek allemaal nep. toen 06 opgezocht en bleek te gaan om iemand die dit systematisch doet al langere tijd onder verschillende namen en rekeningen.


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de IBAN-rekeningnummers kan extra info opleveren