0687095098 = Bad News !

Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
IBAN
NAAM v/d oplichter
WOONPL /06-nr
Verhaal
peter
tesla lader
306
NL84BUNOQ2040671846
geen
enschede 0687095098
geld overgemaakt, melding van MP gekregen dat dit nep was


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de IBAN-rekeningnummers kan extra info opleveren