0687782550 = Bad News !

Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
IBAN
NAAM v/d oplichter
WOONPL /06-nr
Verhaal
A-M
Smeg broodrooster
50
NL86RABO0319452778
Suzanne
Venlo 0687782550
Reageerde eerst heel snel, zei geen ervaring met marktplaats te hebben. Na betaling wordt er niet meer gereageerd


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de IBAN-rekeningnummers kan extra info opleveren