0687871588 = Bad News !

Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
IBAN
NAAM v/d oplichter
WOONPL /06-nr
Verhaal
renee
verkoop schaatsen
0,20
NL83INGB0836619762
Maria Marbentlo
Rottevalle 0687871588
zoon(12) werd via whatsapp door koper benaderd en ging akkoord voor bedrag. verzoek om bankrekeningnummer om over te schrijven naar ons want via marktplaats lukte volgens koper niet. app erachteraan om onze gegevens te verifieren, omdat ze eerder was opgelicht. ze stuurde de link om 0,20 cent over te maken. gekozen om dit via onze eigen internerbankieromgeving te doen. daar bleek haar banknummer niet correct. ik annuleerde de boel.


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de IBAN-rekeningnummers kan extra info opleveren